Privacy statement

Privacy statement Opheij Administraties & Advies

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 11 juni 2018.In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. We maken helder welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gebruiken. We leggen u ook uit hoe u uw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen. We vinden het belangrijk dat u hier goed van op de hoogte bent en raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Dit privacy statement is van toepassing op de diensten van Opheij Administraties & Advies. U dient zich ervan bewust te zijn dat Opheij Administraties & Advies niet verantwoordelijk is voor het privacy statement van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van onze diensten of deze website geeft u aan het privacy statement te accepteren. Opheij Administraties & Advies respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld, dit in het kader van de wet AVG. Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Opheij Administraties & Advies verwerkt (persoons)gegevens over u of uw organisatie en/of de (ex-) medewerkers van uw organisatie doordat u of uw organisatie gebruik maakt of maakte van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Naast bovengenoemde gegevens verwerken wij de volgende gevoelige persoonsgegevens van u of uw medewerkers:

Waarom we gegevens nodig hebben

Wij verwerken de persoonsgegevens van u of uw (ex-)medewerkers om de volgende diensten te kunnen uitvoeren:

Deze doelen worden door u of uw werkgever, als onze opdrachtgever gesteld.

Hoe lang we gegevens bewaren

Wij bewaren de gegevens alleen zolang dit nodig is om onze opdracht uit te kunnen voeren of tot de wettelijke bewaartermijn van die gegevens verstreken is.

Delen van gegevens

Opheij Administraties & Advies deelt alleen gegevens met derden als dit voor het uitvoeren van onze opdracht noodzakelijk is, en onze opdrachtgever hier expliciet mee akkoord gaat.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens

U hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Neem hiervoor contact met ons op per mail of telefonisch. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien te corrigeren of te verwijderen voor zover de wet- en regelgeving dit toelaat. Hiervoor neemt u contact op met de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking.

Bent u werknemer van een bedrijf waarvoor wij administratieve diensten uitvoeren?

Dan is meestal uw werkgever verantwoordelijk en kunt u uw verzoek in de eerste plaats het beste tot hem richten.

Bent u afnemer van een dienst waarbij wij gegevens verwerken in uw opdracht?

Dan kunnen wij u ondersteunen bij de verzoeken die u ontvangt. Neem contact op met uw contactpersoon bij Opheij Administraties & Advies. Bent u afnemer van een dienst waarvoor wij de verantwoordelijke partij zijn of zijn wij op een andere manier verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens? Dan kunt u een verzoek sturen naar info@opheijadministraties.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Hierover ontvangt u nadere uitleg wanneer u uw verzoek bij ons neerlegt. Wij zullen zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 4 weken, aan uw verzoek voldoen.

Beveiliging

Als Opheij Administraties & Advies gaan wij uiterst zorgvuldig om met uw gegevens en nemen wij passende maatregelen om deze te beschermen. Heeft u aanwijzingen dat uw gegevens of die van anderen niet goed genoeg beveiligd zijn, dat deze misbruikt worden, of toegankelijk zijn voor onbevoegden neem dan direct contact met ons op via telefoonnummer 06 21 44 57 40 of mail ons via info@opheijadministraties.nl.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacy statement voldoen. Als u vragen heeft over dit privacy statement, kunt u contact met ons opnemen:
Opheij Administraties & Advies
Evertsenlaan 23,
5694 SL, Son en Breugel
06 21 44 57 40
info@opheijadministraties.nl

Op al onze diensten zijn de algemene voorwaarden van het NOAB van toepassing. Deze kunt u terugvinden op onze site.